Centerpartiets Ungdomsförbund

Bostadsskolan har frågat partiernas ungdomsförbund om deras förslag för en mer fungerande bostadsmarknad för unga. Det sjätte ungdomsförbundet vi presenterar är Centerpartiets Ungdomsförbund med förbundsordförande Réka Tolnai.

Intervju
5 min

Möjligheten att hitta bostad är en högt prioriterad fråga för många ungdomar och partierna har olika syn på hur man löser bostadsmarknadens problem. Inför riksdagsvalet i september har Bostadsskolan därför frågat de åtta politiska ungdomsförbunden om hur de vill underlätta för förstagångsköpare. Det sjätte ungdomsförbundet vi presenterar är Centerpartiets Ungdomsförbund.

 

Det är utmanande för många unga att komma in på bostadsmarknaden, vad anser ni är nyckeln till en mer fungerande marknad?

De viktigaste nycklarna till en mer fungerande bostadsmarknad är att dels bygga fler bostäder att bo i, dels skapa mer marknad att röra sig på. För att få fler bostäder behöver regler förenklas och handläggningstider förkortas, på såväl kommunal som statlig nivå. För mer marknad att röra sig på krävs en friare hyreslagstiftning, sänkta skatter på boende och sparande samt förenklat kreditkrav. Det sistnämnda är särskilt viktigt då ett stort problem är att många äldre av skatteskäl inte kan flytta från stora bostäder och dämpar marknadens rörlighet.

Vilka är era förslag för att förenkla för förstagångsköpare på bostadsmarknaden?

Ett stort problem för förstagångsköpare är att det är svårt för dessa att få ett bolån. Därför måste kreditkraven förändras och sänkas, i och med att de förutsätter att en bostadsköpare har en stabil inkomst och mycket sparkapital. I den andra änden måste fler bostäder komma ut på marknaden. Dagens höga bostadsskatter skapar inlåsningseffekter som gör att ett hushåll som vill flytta upp sig eller ner sig avstår av skatteskäl. Det sprider sig igenom marknaden och försvårar tillgången till även mindre bostäder för förstagångsköpare.

För att få låna pengar till att köpa en bostad krävs förutom en god ekonomi också en kontantinsats på minst 15 procent. Därtill kommer höga krav på amortering. Finns det något i dessa krav som ni vill ändra på för unga?

CUF vill avskaffa de två amorteringskraven, eftersom det är orimligt att staten bestämmer hur och vilken grad amorteringen sker. Individuella amorteringsregler mellan banken och individen är att föredra. Kravet på 15 procent i kontantinsats bör kraftigt sänkas, alternativt avskaffas om något amorteringskrav behålls. Till sist vill CUF att de schabloniserade KALP-kalkyler som banker och Finansinspektionen tar fram ska vara mer realistiska och mindre stelbenta så dessa beaktar studenters och ungdomars ekonomiska förutsättningar.

Hur kan politiken underlätta för unga förstagångsköpare som vill spara till en kontantinsats?

CUF vill att det ska vara enkelt och billigt att spara, därför bör ISK-skatten sänkas så att förstagångsköpare som sparar pengar får behålla mer av sina sparade pengar. Dessutom bör grundavdraget höjas så att man som individ får behålla mer av de pengar man tjänar på ett arbete. Specifikt för studenter bör fribeloppet höjas på studiestödet bidragsdel respektive avskaffas på studiestödets lånedel, så att studenter inte ska avskräckas att jobba om de vill parallellt med studierna.

Hur ser dina egna erfarenheter av bostadsmarknaden ut?

Jag har själv upplevt både andrahands- och förstahandsmarknaden. Jag bodde i en källare när jag först flyttade hemifrån för att sedan lyckas få tag på ungdomsbostad och, sedan jag började plugga på universitetet, studentbostad. Men min stora dröm är att kunna få köpa min egen lägenhet, en dröm som många andra unga delar med mig. Och därför måste vi göra det lättare att såväl bygga billigt som att låna pengar till sin första bostad.

 

Är du nyfiken på vad de andra ungdomsförbunden har svarat? Då kan du fortsätta läsningen här.