Faktabanken

Äkta och oäkta bostadsrättsförening

En bostadsrättsförening kan vara äkta eller oäkta. Äkta bostadsrättsförening är vanligast. Båda typerna lyder under bostadsrättslagen. Om mer än 40% av bostadsrätterna i föreningen ägs av juridiska personer eller hyrs ut kan föreningen klassas som oäkta. Föreningen betalar då skatt enligt reglerna för näringsfastigheter.

En typisk oäkta bostadsrättsförening har ett centralt läge och hyr ut kontor och affärslokaler till många företag. Föreningens hyresintäkter kan alltså vara höga. Det i sin tur kan ge medlemmarna i bostadsrättsföreningen lägre månadsavgifter, vilket kan vara bra för dig som funderar på att köpa en bostadsrätt i föreningen. Däremot kan det vara svårare att få bolån då vissa banker inte godkänner en bostadsrätt i en oäkta förening som säkerhet.

Viktigt att veta: 

  • Uppskovsregeln gäller inte vid köp/försäljning av bostadsrätt i oäkta förening.
  • Gör du vinst vid försäljning av en bostadsrätt i en oäkta förening gäller en vinstskatt på 25% (inte 22% som i en äkta bostadsrättsförening).
  • Bostadsrättshavare i en oäkta förening kan bli förmånsbeskattade för skillnaden mellan faktisk månadsavgift och en tänkt normalhyra.
  • En medlem i en oäkta förening har delägarrätt i föreningen och kan beskattas för utdelning.

Alla