Faktabanken

Återbetalningsförmåga

Återbetalningsförmåga är ett mått på en låntagares möjligheter att betala tillbaka ett lån. När du ansöker om till exempel ett bolån gör banken en kreditprövning för att bedöma din återbetalningsförmåga.

När banken kontrollerar återbetalningsförmågan tittar de på hela din ekonomiska situation, inte bara på vilken inkomst du har för tillfället. Därför kommer de att ställa många frågor till dig. De undersöker till exempel om din inkomst ser ut att vara stadigvarande över tid. Det är vanligt att banken ber om dokument från din arbetsgivare, till exempel arbetsgivarintyg och lönespecifikationer. De tar också en kreditupplysning för att kontrollera bland annat andra lån och eventuella betalningsanmärkningar.

Återbetalningsförmågan bedöms på olika sätt av olika banker. Vissa banker kanske kan bevilja dig lån trots att andra inte skulle göra det.

Alla