Faktabanken

Biarea

En bostads biarea är yta som inte räknas som beboelig. (Motsatsen är den beboeliga boarean.)

Biarea kan till exempel vara ett förråd som inte har ingång från bostaden eller en källarvåning där hela ytan ligger under mark. All yta som har lägre takhöjd än 190 cm räknas också som biarea. Det innebär att boarean i till exempel en vindsvåning  med snedtak kan vara betydligt mindre än själva golvytan.

En grundregel är att all yta ovan mark räknas som boarea, men följande undantag är biarea:

  • Garage som kan nås inifrån
  • Pannrum som kan nås inifrån
  • Soprum som kan nås inifrån
  • Utrymme med begränsad användning, till exempel takhöjd lägre än 190 cm

Alla