Faktabanken

Bolånetak

Bolånetaket är en lag som reglerar hur mycket du får låna i förhållande till bostadens värde. Det nuvarande bolånetaket innebär att du får låna max 85% av en bostads marknadsvärde. Resterande 15% ska du betala utan bolån. De 15% kallas kontantinsats.

Exempel:

För en bostad som kostar 1 000 000 kronor (100%) blir lägsta kontantinsatsen 150 000 kronor (15%) och högsta bolånet 850 000 kronor (85%).

Finansinspektionen införde lagen om bolånetak år 2010. Syftet var att motverka allt för hög belåningsgrad och minska risken för restskulder om bostaden skulle säljas för ett lägre pris än vad du har köpt den för och du får svårt att lösa hela ditt bolån.

Alla