Faktabanken

Borgenär

En borgenär är en person eller ett företag som lånat ut pengar till någon annan och därmed har en fordran mot denne.

En borgenär är en fysisk eller juridisk person som har en fordran mot någon annan, alltså en person eller ett företag som lånar ut pengar till någon annan. När du lånar pengar från en bank, exempelvis när du tar ett bolån, så är det din bank som är borgenär.

Obs! Blanda inte ihop ”borgenär” med ”borgensman”. Det är två olika saker.

Alla