Faktabanken

Borgensman

En borgensman är en person som går i borgen för en annan. Borgensmannen åtar sig ansvaret för att betala tillbaka en skuld om låntagaren inte själv har möjlighet att återbetala skulden.

En borgensman är en person som går i borgen för någon annan. Att gå i borgen innebär att åta sig att betala tillbaka en skuld om låntagaren själv inte kan betala. Borgensmannen tar alltså på sig ansvaret att betala tillbaka en skuld för den person hen gått i borgen för.

Om du tar ett bolån och inte har möjlighet att betala tillbaka lånet så är det din borgensman som har skyldighet att stå för betalningarna i stället för dig. Borgensmannen har i sin tur rätt att kräva dig som låntagare på summan hen har lagt ut. Den rätten kallas regressrätt.

Alla