Faktabanken

Bostadsrättsförening

En bostadsrättsförening (ofta förkortat BRF) är en ekonomisk förening som äger en fastighet. Bostadsrättsföreningen ger sina medlemmar rätt att bo i fastigheten. Varje medlem äger en andel i föreningen och rätten att bo i en av föreningens bostadsrätter.

Hur en bostadsrättsförening styrs och vilka regler föreningen har står i föreningens stadgar. Köper du en bostadsrätt ska du uppfylla kraven i föreningens stadgar så läs dem noga.

Du ska också betala en avgift till bostadsrättsföreningen. I avgiften ingår till exempel drift och underhåll av fastigheten samt kostnader för bostadsrättsföreningens eventuella lån.

Medlemmarna väljer en styrelse som sköter alla praktiska frågor i bostadsrättsföreningen. Viktiga frågor (till exempel vem som ska sitta i styrelsen) avgörs på en föreningsstämma där alla medlemmar får rösta.

Observera! Det är skillnad på bostadsrättsförening och bostadsförening. Bostadsrättsföreningen lyder under bostadsrättslagen. Bostadsföreningen fattar däremot alla beslut själva, det finns ingen högre instans. Var därför extra noga med att läsa igenom bostadsföreningens stadgar före köp.

Alla