Faktabanken

Bostadsrättslagen

Bostadsrättslagen är en lag som innehåller regler och bestämmelser för bostadsrättsföreningar och bostadsrätter.

Bostadsrättslagen är en lag som innehåller regler för bostadsrättsföreningar och bostadsrätter. Lagen togs fram av riksdagen år 1991 och i bostadsrättslagen kan du läsa om vad du som bostadsrättshavare har för rättigheter och skyldigheter.

I bostadsrättslagen finns bestämmelser om medlemskap, upplåtelse och övergång av bostadsrätt. Det finns också regler för vad som gäller vid ombildning, förhandsavtal och ekonomiska planer.

Alla