Faktabanken

Bud, dolt

Ett dolt bud är ett bud som är hemligt för övriga spekulanter (och för övriga budgivare, om det redan finns en budgivning).

Ofta lämnas ett dolt bud med villkoret att säljaren bara har en viss tid på sig att acceptera.

I Sverige finns ingen lagstiftning som styr budgivning vid bostadsaffärer. Säljaren är fri att acceptera vilket bud hen vill och på så sätt bestämma vem som får köpa bostaden.

Här kan du läsa mer om budgivning, öppen budgivning och dold / sluten budgivning.

Alla