Faktabanken

Budgivning, öppen

Budgivning innebär att de som är intresserade av att köpa en bostad lägger bud på hur mycket de är beredda att betala för den.

Vid en öppen budgivning lämnar alla spekulanter sina bud till mäklaren. Mäklaren lämnar buden till säljaren, men uppdaterar också den öppna anbudslistan. I anbudslistan kan alla spekulanter se vilka bud som har kommit in. På detta sätt får alla inblandade full insyn i budgivningen.

Här kan du läsa mer om dold / sluten budgivning.

Alla