Faktabanken

Budgivning, sluten

Budgivning innebär att de som är intresserade av att köpa en bostad lägger bud på hur mycket de är beredda att betala för den.

Vid en sluten budgivning får spekulanterna en viss tid på sig att lämna sina bud. Buden lämnas oftast skriftligen. Mäklaren redovisar sedan buden till säljaren. Som budgivare får du ingen information om vilka andra bud som har kommit från övriga spekulanter.

Här kan du läsa mer om öppen budgivning.

Alla