Faktabanken

Byggnadskreditiv

Byggnadskreditiv är ett lån för dig som ska bygga hus på obebyggd mark. Byggnadskreditivet är en typ av blancolån (lån utan säkerhet) som du får tillfälligt under byggnationen. Du tar lånet löpande under byggtiden i takt med att nya kostnader tillkommer.

När huset är färdigbyggt och har fått fastighetsbeteckning och preliminär typkod kan ditt byggnadskreditiv göras om till ett bolån. Anledningen till att du måste börja med ett byggnadskreditiv är att banken inte kan belåna en fastighet som inte är färdigställd.

Kom ihåg att alla banker inte ger ut byggnadskreditiv. Kontrollera därför vilken bank som kan hjälpa dig med byggnadskreditiv innan du skriver kontrakt för att bygga en ny bostad.

Alla