Faktabanken

Finansinspektionen

Finansinspektionen är en statlig myndighet som bevakar och kontrollerar finansmarknaden.

Den ser till att de lagar och riktlinjer som finns för en sund finansmarknad följs. Finansinspektionen har tillsyn över banker, kreditbolag, försäkringsbolag och värdepappersförmedlare. Alla som vill bedriva den typen av verksamhet behöver först få tillstånd av Finansinspektionen.

Vill du kontrollera om en viss bank har tillstånd från Finansinspektionen kan du göra det här.

Alla