Faktabanken

Förhandsavtal

Förhandsavtal är det första dokument du skriver under när du köper en bostad som är nyproduktion eller ombildad från hyresrätt till bostadsrätt.

När det gäller nyproduktion skrivs förhandsavtalet ofta väldigt tidigt i byggprocessen. Kanske är bostaden bara på ritningsstadiet när du skriver under förhandsavtalet.

Förhandsavtalet ska alltid vara skriftligt. Det innehåller information om vem som säljer, vem som köper, vilket objekt det gäller, beräknad tidpunkt för inflyttning samt betalningsuppgifter.

Förhandsavtalet är bindande för både den som säljer bostaden och för dig som köper. Det innebär att ingen av er kan backa ur när förhandsavtalet är undertecknat.

Senare i byggprocessen skriver ni också ett upplåtelseavtal. Det brukar göras när byggprocessen börjar bli klar och ofta finns då också ett preliminärt inflyttningsdatum.

Alla