Faktabanken

Förmedlingsuppdrag

Förmedlingsuppdrag är det avtal du skriver när du anlitar en fastighetsmäklare för att sälja din bostad. I förmedlingsuppdraget ska det tydligt framgå vem som är fastighetsmäklare, vem som är säljare och vilket objekt (bostadsrätt, hus, fritidshus eller liknande) avtalet gäller.

I förmedlingsuppdraget ska det också stå vilken typ av ersättning fastighetsmäklaren får. Det finns olika modeller för ersättning. Ni kan till exempel komma överens om ett fast pris för fastighetsmäklarens tjänster. Andra gånger får fastighetsmäklaren en fast ersättning plus en rörlig ersättning som beräknas utifrån priset bostaden säljs för.

Förmedlingsuppdrag med ensamrätt innebär att en fastighetsmäklare har ensamrätt att sälja bostaden. Ensamrätten är oftast tidsbegränsad och det är ovanligt med ensamrätt längre tid än tre månader. Eftersom inga bud är bindande är du inte skyldig att sälja din bostad, även om du har anlitat en fastighetsmäklare och du har fått bud på bostaden. Däremot får du inte anlita någon annan fastighetsmäklare för att sälja bostaden förrän tiden med ensamrätt har gått ut.

Alla