Faktabanken

Gåvobrev

Om du får eller ger bort en gåva till ett större värde är det bra att skriva ett gåvobrev. I gåvobrevet ska det finnas en beskrivning av gåvan samt information om givare, mottagare, datum samt eventuella villkor för gåvan.

Är gåvan lös egendom (till exempel pengar) finns inga formella krav på gåvobrev, men det kan ändå vara bra att ha. Får du till exempel pengar som du sedan vill använda till en kontantinsats vid bostadsköp brukar banken vilja se ett gåvobrev som förklarar varifrån pengarna kommer. Om en bostadsrätt (som också räknas som lös egendom) överlåts som gåva brukar bostadsrättsföreningen vilja se ett gåvobrev för att kunna registrera den nya ägaren i sitt register.

Är gåvan fast egendom i form av en fastighet krävs gåvobrev för att Lantmäteriet ska kunna genomföra ett ägarbyte. I gåvobrevet för en fastighet kan det finnas villkor, till exempel att fastigheten inte får belånas. Ett annat sådant villkor kan vara att fastigheten blir mottagarens enskilda egendom. Det innebär att fastigheten inte delas vid eventuell bodelning.

Alla