Faktabanken

Hypotek, hypotekslån

Ett hypotekslån är ett lån som kräver någon form av säkerhet.

Banken kan till exempel pantsätta din bostad och använda den som säkerhet. Ett vanligt bolån är alltså ett hypotekslån. Ordet härstammar från grekiskans hypotheke som betyder pant.

Motsatsen till hypotekslån är blancolån. Blancolån kräver ingen säkerhet.

Alla