Faktabanken

Kalkylränta

En kalkylränta är ett verktyg som bankerna använder i sina kalkyler när du ansöker om bolån.

Banken vill vara säker på att du klarar en ränta som är högre än dagens ränteläge, därför är kalkylräntan högre än den faktiska bolåneräntan.

Det finns ingen lagstadgad kalkylränta utan den kan variera från bank till bank. Bankernas genomsnittliga kalkylränta för bolån var år 2020 6,8% enligt Finansinspektionen.

Alla