Faktabanken

KALP – Kvar att leva på-kalkyl

KALP är en förkortning för ”kvar att leva på”. Ansöker du om bolån gör banken en KALP-kalkyl för dig. KALP-kalkylen visar hur mycket av din lön du kommer ha kvar att leva på efter att du har betalat din boendekostnad (ränta, amortering, eventuell månadsavgift etcetera) och övriga fasta levnadskostnader (mat, mobiltelefon, kläder med mera).

Bankernas KALP-kalkyler kan skilja sig lite åt. Därför kan också det belopp du får låna variera från bank till bank. Bankerna brukar dock utgå från Konsumentverkets årliga beräkning av rimliga levnadskostnader. Bankerna följer också Finansinspektionens riktlinjer för hur KALP-kalkylen ska användas när de bedömer din återbetalningsförmåga som låntagare.

Alla