Faktabanken

Köpekontrakt

Ett köpekontrakt är ett avtal som beskriver villkoren vid till exempel en bostadsaffär. Både köpare och säljare skriver på köpekontraktet.

Vid försäljning av en villa eller ett fritidshus kallas avtalet just köpekontrakt. Är det en bostadsrätt kallas avtalet för överlåtelseavtal (förutom när bostadsrätten säljs för allra första gången, då kallas det i stället upplåtelseavtal).

I köpekontraktet ingår till exempel följande uppgifter:

  • Säljares och köpares namn
  • Överlåtelseförklaring
  • Objektet, fastighetsbeteckning och fullständig adress
  • Överenskommet pris
  • Tillträdesdag
  • Betalningsuppgifter
  • Datum för affären
  • Underskrifter från köpare och säljare

Alla