Faktabanken

Lagfart

Lagfart är ett bevis på att det är du som äger en viss fastighet. När du har beviljats lagfart får du ett lagfartsbevis.

När du köper till exempel en villa eller ett fritidshus behöver du registreras som lagfaren ägare av fastigheten hos Lantmäteriet. Tar du lån för att köpa fastigheten brukar banken kunna hjälpa dig med ansökan om lagfart.

För att registreras som lagfaren ägare av en fastighet behöver du också betala en lagfartskostnad, det är en sorts stämpelskatt. Den är i dagsläget 1,5% av priset på bostaden plus en administrationsavgift på 825 kronor. Denna lagfartskostnad krävs alltså utöver kontantinsatsen när du köper en fastighet. Det kan också tillkomma kostnader för pantbrev.

Så här räknar du ut kostnaden för lagfart: (Bostadens pris x 0,015) + 825 kronor

Kostar din bostad 2 miljoner kronor blir det alltså (2 000 000 kronor x 0,015=30 000) + 825 kronor = 30 825 kronor.

Lagfart krävs bara när du köper en fastighet, inte när du köper bostadsrätt.

Alla