Faktabanken

Lantmäteriet

Lantmäteriet är en statlig myndighet som kartlägger markyta, sätter tomtgränser och håller reda på vem som äger vilken fastighet.

Det är hos Lantmäteriet du registreras som lagfaren ägare när du köpt en fastighet. Lantmäteriet sköter också registret för pantbrev.

Via Lantmäteriets e-tjänster kan du logga in och se vilka fastigheter du äger samt information som pantbrev, taxeringsvärde och eventuella servitut.

Lantmäteriet grundades redan på 1600-talet och är därmed en av de äldsta statliga myndigheterna i Sverige.

Alla