Faktabanken

Mäklarbild – utdrag ur lägenhetsregister

En mäklarbild (kallas ibland också “utdrag ur föreningens lägenhetsregister / lägenhetsförteckning”) är ett utdrag från bostadsrättsföreningens lägenhetsregister.

I detta utdrag finns information om varje specifik bostadsrätt i föreningen. Detaljer som står med är till exempel boyta, våning, avgift, andelstal, ägare och eventuella pantnoteringar (om den tidigare ägaren har bolån).

Pantnoteringarna i mäklarbilden visar om det finns andra bolån som tagits med bostadsrätten som säkerhet. De måste vara lösta och avnoterade i registret innan ett nytt bolån kan tas för samma bostadsrätt.

Vissa bostadsrättsföreningar sköter själva detta register för sina lägenheter och lokaler. Andra anlitar utomstående företag för administration och revision.

Alla