Faktabanken

Månadsavgift för bostadsrätt

När du äger en bostadsrätt är du också medlem i en bostadsrättsförening. Alla medlemmar ska betala en månadsavgift till bostadsrättsföreningen. Medlemmarnas månadsavgifter går bland annat till underhåll och förvaltning av bostadsrättsföreningens fastighet. De ska också täcka utgifterna för ränta och amortering om bostadsrättsföreningen har lån.

Vad som ingår i månadsavgiften kan variera. För det mesta ingår vatten och värme. Ibland ingår också till exempel internetuppkoppling och parkering. El och gas är oftast något du själv betalar för. Kontrollera vad som gäller för just din bostadsrättsförening.

Vilken månadsavgift föreningen tar ut för din bostadsrätt bestäms av styrelsen. Ofta står månadsavgiften i direkt proportion till bostadsrättens andelstal i föreningen. Är din bostadsrätt större i förhållande till de andra bostadsrätterna i föreningen brukar också din månadsavgift vara högre.

Månadsavgift eller kvartalsavgift? Månadsavgiften grundas på en årsavgift som delas upp i 12 delbetalningar. Vissa föreningar vill i stället att årsavgiften delas upp i 4 delbetalningar och betalas per kvartal.

Alla