Faktabanken

Medlåntagare

En låntagare är en person som tar ett lån. Tar flera personer lån tillsammans blir en person huvudlåntagare och övriga medlåntagare.

Medlåntagare har samma ansvar som huvudlåntagaren. De står alltså inte på varsin del av lånet utan de har ett gemensamt betalningsansvar. Bankerna kallar detta solidariskt betalningsansvar.

Enda skillnaden mellan huvudlåntagare och medlåntagare är oftast att huvudlåntagaren är kontaktperson gentemot banken. Alla låntagare har samma skyldigheter samt rättigheter rörande lånet. Banken gör också samma kreditprövning på både huvudlåntagare och medlåntagare för att kontrollera återbetalningsförmåga och kreditvärdighet.

Alla