Faktabanken

Överbryggningslån

Ett överbryggningslån är ett lån som banken kan bevilja under tiden du står som ägare till två bostäder. Det är aktuellt om du köpt en ny bostad men ännu inte sålt din gamla bostad.

Ett överbryggningslån är ett tillfälligt lån som banken kan bevilja när du under en kortare period äger två bostäder. Det kan vara så att du har köpt en ny bostad men fortfarande inte har sålt din tidigare bostad. Eftersom dina pengar fortfarande ligger låsta i din gamla bostad blir det svårt för dig att betala för din nya bostad. Då kan banken ge dig ett kompletterande överbryggningslån tills du fått hela beloppet från försäljningen.

För att kunna ge dig ett överbryggningslån behöver banken veta att du verkligen har sålt din tidigare bostad. Det intygar du genom att visa ditt försäljningskontrakt för banken. När du sedan sålt din gamla bostad betalar du tillbaka hela ditt tillfälliga överbryggningslån till banken.

Alla