Faktabanken

Överlåtelseavtal

Ett överlåtelseavtal är det skriftliga avtal säljare och köpare skriver vid köp/försäljning av en bostadsrätt. Bostadsrätten överlåts från säljare till köpare. Motsvarigheten vid köp av en villa eller ett fritidshus kallas köpekontrakt.

Överlåtelseavtalet ska innehålla alla villkor för köpet inklusive eventuella klausuler. Om säljaren är eller har varit gift, sambo eller registrerad partner kan det krävas samtycke från sambo/make/maka/partner för att överlåtelsen av bostadsrätten ska vara giltig.

Detta brukar stå med i ett överlåtelseavtal:

  • Säljare och köpares namn
  • Överlåtelseförklaring
  • Objektet, fastighetsbeteckning och fullständig adress
  • Överenskommet pris
  • Tillträdesdag
  • Betalningsuppgifter
  • Datum för underskrift
  • Underskrifter från köpare och säljare

Alla