Faktabanken

Pantsättningsavgift

När du tar bolån för att köpa en bostadsrätt behöver du oftast betala en pantsättningsavgift.

Pantsättningsavgiften är en administrationsavgift. Bostadsrättsföreningen tar ut den för administrativt arbete i samband med att din nya pantsättning registreras i föreningens register.

Pantsättningsavgiften kan vara olika för olika bostadsrättsföreningar. Den tas ut för varje lån som registreras. Det innebär att om du väljer att ha bolån i flera delar kan föreningen ta ut pantsättningsavgift för varje lånedel.

Alla