Faktabanken

Ränta

Ränta är kostnaden för att få låna pengar. Banken tar ut ränta för lån löpande. Beroende på vilken typ av lån du tar kan räntan variera. Det är vanligt att betala räntekostnaden per månad men ibland ska den betalas per kvartal i stället.

Den ränta din bank erbjuder dig bestäms av det allmänna ränteläget samt av vilken upplåningskostnad banken själv har. Banken lånar nämligen även i sin tur pengar för att kunna ge dig ett lån.

Banken måste informera dig som kund om vad som händer om räntan skulle justeras under lånets löptid. Hur banker och andra långivare sätter sina räntor regleras av Räntelagen.

När det gäller just bolån kan du själv bestämma bindningstid och om du vill ha rörlig eller bunden ränta.

Alla