Faktabanken

Riksbanken

Riksbanken är Sveriges centralbank. Det är en myndighet som sköter Sveriges penningpolitik. Riksbanken agerar på uppdrag av Sveriges riksdag

Riksbanken är Sveriges centralbank och en myndighet som agerar på uppdrag av riksdagen. Riksbankens uppdrag är att se till att pengarna behåller sitt värde och att betalningssystemet fungerar, det som kallas penningpolitik. Till sin hjälp har Riksbanken främst ett styrmedel som heter reporäntan.

Alla