Faktabanken

Skuldebrev – revers

Ett skuldebrev är ett avtal mellan en långivare och en låntagare. Det skrivs ofta i samband med att du lånar pengar, till exempel till en bostad. Ibland används i stället ordet revers.

Skuldebrevet ska innehålla uppgifter om vilka villkor som gäller för lånet. Det kan vara detaljer som lånebelopp, hur och när lånet ska betalas tillbaka och vilken ränta som gäller. Ett skuldebrev kan användas av både företag och privatpersoner för att specificera villkoren för ett lån.

Enkelt skuldebrev innebär att långivaren (borgenären) är en namngiven person. Denna person kan inte överlåta skuldebrevet till någon annan utan att informera låntagaren (gäldenären) skriftligen i ett brev. Enkelt skuldebrev är vanligast bland privatpersoner.

Löpande skuldebrev är ett skuldebrev som kan överlåtas av långivaren (borgenären) utan att låntagaren (gäldenären) informeras. När du tar ett lån hos en bank skrivs nästan alltid denna typ av skuldebrev.

Innehavarskuldebrev är ett skuldebrev som inte är utställt med en specifik person som långivare. Den som visar upp skuldebrevet har rätt att kräva betalt av låntagaren.

Orderskuldebrev är en form av löpande skuldebrev där långivaren är en viss person eller order. I orderskuldebrevet namnges långivaren jämte tillägget ”eller order”. Om långivaren sedan vill överlåta orderskuldebrevet på någon annan kan hen skriva dit sitt och övertagarens namn (det är det ”eller order” betyder). Den långivare som övertar ett sådant orderskuldebrev måste kunna bevisa att hen är rätt betalningsmottagare. Det gör hen genom att visa en sammanhängande kedja av överlåtelser, från den första långivaren fram till sig själv. Ett löpande orderskuldebrev är det vanligaste skuldebrevet mellan bank och privatperson.

Alla