Faktabanken

Stadgar

En bostadsrättsförenings stadgar är ett regelverk för hur bostadsrättsföreningen ska fungera och skötas.

I stadgarna hittar du information om bland annat månadsavgifter, hur styrelsen ska väljas och hur föreningsstämmor ska gå till. I stadgarna finns också regler om till exempel andrahandsuthyrning och renovering. Ska du köpa en bostadsrätt är det viktigt att du noggrant läser igenom stadgarna först.

En bostadsrättsförening är enligt bostadsrättslagen skyldig att ha med vissa stadgar. I övrigt bestäms stadgarna på föreningsstämman. Medlemmarna i bostadsrättsföreningen röstar och stadgarna registreras sedan hos Bolagsverket.

Alla