Faktabanken

Tilläggslån – utökat bolån

Ett tilläggslån är ett lån du kan ta för att utöka ett bolån du redan har. Beroende på när du tecknade ditt första bolån kan reglerna för amortering av tilläggslånet skilja sig åt.

Utökar du ett bolån som du tecknat efter 1:a juni 2016 omfattas hela lånet av amorteringskravet. Summan av bolånet och det nya tilläggslånet ligger till grund för din belåningsgrad. Är belåningsgraden över 50% måste du amortera på lånet.

Utökar du ett bolån som du tecknat före 1 mars 2018 kan du välja mellan två sätt att amortera av tilläggslånet: enligt huvudregeln eller enligt alternativregeln.

Enligt alternativregeln kan du välja att amortera av tilläggslånet separat. Då amorterar du tilläggslånet med rak amortering under 10 års tid. På den äldre delen av bolånet behåller du dina befintliga amorteringsvillkor. Om din första lånedel är från före 1 juni 2016 omfattas den inte av något amorteringskrav. Om du däremot tog första lånedelen efter 1 juni 2016 och redan har ett befintligt amorteringskrav för den kommer det amorteringskravet och alternativregeln att gälla samtidigt för respektive lånedel.

Exempel på alternativregeln:

Du utökar ditt befintliga bolån med ett tilläggslån på 200 000 kr. Tilläggslånet ska du amortera av på 10 år enligt alternativregeln. Du kommer då att betala 1667 kronor per månad i amortering för tilläggslånet (200 000 kronor / 120 månader = 1 667 kronor / månad). Efter tio år kommer du att ha amorterat av ditt tilläggslån.

Enligt huvudregeln amorterar du i stället både ditt befintliga bolån och tilläggslånet enligt de ordinarie amorteringskraven. Det innebär att du amorterar 0–3% på hela lånesumman. 0, 1, 2 eller 3% beror på din belåningsgrad samt inkomst.

Läs mer om amorteringskraven här.