Faktabanken

Tillträdesdag

Vid ett bostadsköp är tillträdesdagen den dag då köparen genomför slutbetalningen och får nycklarna till sin nya bostad. Det är alltså den dag som ägarbytet sker rent juridiskt. Tillträdesdagen behöver inte vara den dag köparen faktiskt flyttar in.

Köpare och säljare kommer överens om tillträdesdag innan de skriver köpekontrakt. Mäklaren ser till att datumet finns med i kontraktet. Det går att ändra dag för tillträdet i efterhand om både köpare och säljare är överens. Om det behövs kan det avtalas genom ett tilläggsavtal som mäklaren hjälper till med.

Alla