Faktabanken

Undersökningsplikt

Med undersökningsplikt menas att du som köpare har skyldighet att själv undersöka en bostads skick innan du köper den. Undersökningsplikten gäller vid både köp av bostadsrätt och köp av hus. Du ska helst undersöka bostaden noggrant innan du köper den eftersom det inte är möjligt att häva köpet om fel upptäcks efter köptillfället.

Undersökningsplikt innebär att du som köpare har en skyldighet att själv undersöka bostadens skick innan du skriver på köpekontraktet. Undersökningsplikten gäller oavsett om du köper bostadsrätt eller hus. Utgångsläget är att bostaden säljs i befintligt skick. Det innebär att det inte är möjligt att häva köpet om fel upptäcks efter köptillfället.

Undersökningsplikten omfattar det som en genomsnittlig köpare skulle kunna upptäcka med sina sinnen vid en noggrann undersökning av bostaden. Som köpare ska du helst undersöka bostaden noggrant före det att köpet går igenom. Du kan undersöka bostaden efter att köpet har gått igenom men då är det viktigt att du ser till att ha med en så kallad besiktningsklausul i köpeavtalet. I den klausulen ska det stå att du om du upptäcker fel har rätt att antingen få dem åtgärdade eller att häva köpet.

Mäklaren ska informera om dig som köpare om undersökningsplikten och vad den innebär, men hen har inget ansvar för att du som köpare faktiskt gör en noggrann undersökning. Till mäklarens skyldigheter hör däremot att informera om eventuella dolda fel som hen känner till.

Undersökningsplikt vid köp av bostadsrätt:

Bostadsrätter betraktas som lös egendom. De regleras därmed av köplagen inte av Jordabalken. Undersökningsplikten innefattar inte bara bostadsrätten utan även bostadsrättsföreningen. Du kan anlita en besiktningsman vid köp av bostadsrätt, men det är inte lika vanligt förekommande som vid köp av fastighet.

Undersökningsplikt vid köp av fastighet:

Vid köp av fastighet är det köparen som får ansvara för eventuella brister och fel som upptäcks efter köptillfället. Detta regleras i Jordabalkens kapitel 4, stycke 19.

Säljaren av en fastighet har ingen upplysningsplikt enligt lag men bör upplysa köparen om kända fel. För fel eller skador på fastigheten som beror på fastighetens ålder och skick eller när det gäller sådant som köparen haft möjlighet att upptäcka, kan säljaren inte göras ansvarig. Men om säljaren medvetet undanhållit kända fel och brister kan hen få stå till svars för det även efter tillträdet.

Undersökningsplikten ställer höga krav på dig som köpare av en fastighet eftersom du behöver kunskap om hur du hittar dolda fel och skador. Det gör att många fastighetsköpare väljer att anlita en kunnig besiktningsman för en mer utförlig undersökning.

Alla