Faktabanken

Villkorsändringsdag

Villkorsändringsdag är det datum som ditt bolån får nya räntevillkor. Det är på villkorsändringsdagen du har möjlighet att binda om ditt lån.

En villkorsändringsdag för ett bolån är det datum som ditt lån får nya räntevillkor, alltså den dag som du har möjlighet att binda om ditt lån. Banken kontaktar dig när det dags för villkorsändring på ditt lån.

Om du vill binda om ditt bolån på en annan löptid eller kanske vill ändra från bunden till rörlig ränta är det viktigt att du meddelar din bank före villkorsändringsdagen. Om du inte hör av dig före villkorsändringsdagen har din bank rätt att förlänga lånet med samma bindningstid som tidigare. Ibland lägger banken i stället om lånet till tremånaders rörlig ränta. Ta reda på vad som gäller hos just din bank genom att läsa i bankens allmänna villkor!

Alla