Låneskydd i samband med bolån

Många banker erbjuder låneskydd i samband med att du ansöker om bolån. Det är väl en bra grej, eller? Men vad är ett låneskydd? Häng med så reder vi ut det här med låneskydd och vad det innebär.

Artikel
6 min

Låneskydd är en slags försäkring

Ett låneskydd är en slags försäkring som är kopplad till ett bolån. Låneskyddet skyddar dig och dina närmaste ifall något oförutsett skulle inträffa. Det finns två olika slags låneskydd. Det ena låneskyddet är en livförsäkring som skyddar vid dödsfall. Den andra typen av låneskydd är en inkomstförsäkring som skyddar vid inkomstbortfall.

Du väljer vilket låneskydd som passar dig

Du kan ansöka om låneskydd med både livförsäkring och inkomstförsäkring eller välja ett av dem. (Eller så gör du på ett helt annat sätt. Mer om det längre ner!) Livförsäkringen betalar ut ett visst belopp till dina efterlevande om du skulle avlida medan inkomstförsäkringen stöttar upp din månadsinkomst i händelse av att du drabbas av arbetslöshet, sjukdom eller olycka.

Låneskydd vid dödsfall

Låneskydd med livförsäkring innebär att det betalas ut ett på förhand bestämt belopp till dina närmaste om du skulle avlida. Tidigare fungerade ett låneskydd på så sätt att det automatiskt löste bort dina lån, men så fungerar inte den nya typen av låneskydd. Nu för tiden väljer du i stället en förmånstagare för ditt låneskydd. Det betyder att du anger vem som ska få pengarna om du avlider. Mottagaren av pengarna bestämmer sedan själv vad hen använder pengarna till.

Låneskydd vid inkomstbortfall

Att teckna ett låneskydd med inkomstförsäkring är ett sätt att trygga din månadsekonomi om något oförutsett skulle inträffa. Det oförutsedda kan exempelvis vara att du blir långvarigt sjuk, råkar ut för en olycka eller att du plötsligt blir arbetslös. Om något sådant skulle hända kan du med låneskydd få ett belopp utbetalat varje månad. På så sätt har du bättre möjlighet att fortsatt kunna betala ränta och amortering för ditt bolån. Och tack vare utbetalningen från låneskyddet ökar dina möjligheter att kunna bo kvar i din bostad.

Du ansöker om låneskydd i samband med din bolåneaffär

Du ansöker om låneskydd på den bank där du tar ditt bolån. Ofta brukar banken erbjuda ett låneskydd i samband med din bolåneaffär. Om de inte gör det – fråga dem. Fråga också om villkoren för låneskyddet! En viktig fråga att ställa är om pengarna betalas ut till förmånstagare eller om låneskyddet är av den gamla typen som löser bort dina lån direkt om du skulle avlida.

Var försiktig med den gamla typen av låneskydd

Var observant på vad den gamla typen av låneskydd skulle innebära för din och/eller din familjs ekonomi. Den typen av låneskydd löser bort din del av bolånen efter att du har gått bort (pengarna betalas alltså inte ut). Att lånet löses bort direkt kommer att leda till att det värde som ingår i arvet efter dig blir större. Det kan leda till en oönskad situation om du är sambo, eftersom sambor inte ärver varandra. Din sambo blir då tvungen att lösa ut dina arvingar med ett större belopp än om låneskyddet inte löst din del av lånen. Därför avråder vi från den gamla typen av låneskydd, oavsett om du är sambo eller ej. Det är bättre att dina efterlevande får en utbetalning och själva kan bestämma vad pengarna ska användas till.

Sambo? Kom ihåg att skriva in din sambo som förmånstagare

Vill du att din sambo få pengarna från låneskyddets livförsäkring? Då är det viktigt att du kommer ihåg att ange din sambo som förmånstagare. Det är viktigt att du inte skriver ”arvingar” eftersom sambor inte ärver varandra. Att skriva ”arvingar” innebär att pengarna kommer att betalas ut enligt den vanliga arvsordningen, till barn och föräldrar. Det här kan bli väldigt fel om din ursprungliga tanke med låneskyddet var att skydda din sambo i händelse av att du själv dör.

Du kan teckna en vanlig livförsäkring i stället för låneskydd

Slutligen vill vi nämna att det också finns andra alternativ för att skydda din ekonomi vid oförutsedda händelser. Du kan exempelvis teckna en vanlig grupplivförsäkring för att skydda dina närmaste. En sådan försäkring är fristående från eventuella bolån och du väljer själv vilket belopp som ska utbetalas och till vem. En grupplivförsäkring kan ibland vara ett bättre val än låneskydd. Fråga din bank om de olika alternativen.

Skydda din inkomst genom att gå med i a-kassa och fackförbund

Det allra viktigaste du kan göra för att skydda din månadsinkomst är att gå med i en a-kassa, arbetslöshetskassa. När du är med i en a-kassa kommer du att få en viss utbetalning varje månad om du skulle bli uppsagd från ditt jobb. Utbetalningen grundar sig på vilken månadsinkomst du har. (Om du inte går med i en a-kassa kan du bara få ett grundbelopp som är mycket lågt.) Vet du inte vilken a-kassa du ska välja? Fråga några kollegor vilken de valt! När du ändå går med i en a-kassa kan du också fundera på om du vill gå med i ett fackförbund. Ett fackförbund ger stöd och råd rörande ditt yrkesliv och du kan även teckna livförsäkring, sjukförsäkring samt olycksfallsförsäkring via dem.

Fråga banken om låneskydd är något för dig

Sammanfattningsvis kan låneskydd vara bra att ha vid dödsfall eller inkomstbortfall. Men du kan också teckna andra typer av försäkringar som stärker upp din ekonomi vid till exempel olycksfall, sjukdom och dödsfall. Fråga banken och jämför kostnader och villkor. Och du, är du inte redan medlem i a-kassan så kom ihåg att gå med i en för att skydda din månadsinkomst!

 

Här kan du läsa vidare om vad ett dödsfall kan innebära om ni är sambo.

Välkommen att läsa vidare om att köpa bostad tillsammans som sambo.