Medlem i bostadsrättsförening – ordförande förklarar

På väg att köpa en bostadsrätt? Eller bor du kanske redan i en bostadsrätt? Det skiljer sig en hel del mot att bo i hyresrätt. Läs vidare så får du veta mer om vad styrelsen i en bostadsrättsförening gör och hur du som bostadsrättsinnehavare kan (och kanske också förväntas) bidra.

Artikel
5 min

Vad gäller när du blir medlem i en bostadsrättsförening?

Bostadsskolan har pratat med Joel Schönning, som själv bor i bostadsrätt och dessutom är ordförande i sin bostadsrättsförening. Här berättar han om vad du som medlem behöver veta.

Du äger en andel i bostadsrättsföreningen

Först och främst inleder Joel med att förtydliga att du inte äger din lägenhet när du bor i bostadsrätt. Du äger en andel i en bostadsrättsförening. Sen är det bostadsrättsföreningen som i sin tur äger ett hus. Du och övriga bostadsrättsinnehavare är medlemmar i husets bostadsrättsförening.

Styrelsen ansvarar för föreningens ekonomi

I föreningen finns en styrelse som har det yttersta ansvaret för föreningens ekonomi. Förutom att se till att intäkterna täcker kostnaderna ansvarar styrelsen också för att det finns en uppdaterad underhållsplan för fastigheten.

Ett hus behöver underhållas och vissa saker kostar mer än andra. Då gäller det att det finns pengar till det som ska göras. Att hålla ett hus i gott skick minskar risken för obehagliga och kostsamma överraskningar, berättar Joel.

Husets skick är allas ansvar

Joel förklarar att arbetet med att hålla huset i gott skick är ett gemensamt ansvar för samtliga medlemmar i bostadsrättsföreningen. Att sköta huset ligger i allas intresse eftersom husets skick påverkar föreningens ekonomi – och i förlängningen även varje enskild medlems ekonomi.

Om huset inte skulle hållas i bra skick kan det påverka medlemmen på två sätt:

 • Det kan dels påverka genom eventuellt höjda avgifter, dels genom ett sänkt värde på bostadsrätten, vilket blir följden om kostnaderna i föreningen ökar. En köpare betalar mindre för en bostadsrätt där föreningens ekonomi är sämre, förklarar Joel.

Styrelsen har fler åtaganden

Förutom att ansvara för bostadsrättsföreningens ekonomi har styrelsen också andra åtaganden. En av uppgifterna är att informera nya medlemmar om hur föreningen fungerar, och hur medlemmarna i bostadsrättsföreningen kan bidra till att huset ska må bra. Men Joel tror inte på pekpinnar och listor.

Att uppmuntra alla att hjälpa till och att uppmärksamma när det blir gjort har skapat god sammanhållning i de föreningar jag verkat och bott i, säger han.

Det här gör styrelsen i Joels bostadsrättsförening:

 • Ansvarar för bostadsrättsföreningens ekonomi.
 • Ser till att det finns en uppdaterad underhållsplan för fastigheten och projektleder underhåll och annat praktiskt arbete.
 • Informerar medlemmarna om vad som sker i bostadsrättsföreningen.
 • Presenterar nya medlemmar.
 • Hjälper nya medlemmar med praktisk information, som hur tvättstugan fungerar, men också med till exempel föreningens gemensamma trivselregler.

Joel Schönning, som själv bor i bostadsrätt är ordförande i sin bostadsrättsförening. Han berättar om vad du som medlem behöver veta...

Som medlem behöver du ta ansvar och bidra

Många som är nya på bostadsmarknaden och köper sin första bostadsrätt blir överraskade av att de själva behöver ta ett visst ansvar och vara delaktiga i problem som kan dyka upp.

Bor man i en hyresrätt kontaktar man hyresvärden om något inte fungerar. Men i en bostadsrätt är det inte självklart att ”någon annan” löser alla dina problem. Du får vara beredd på att själv bidra också, säger Joel.

Som bostadsrättsinnehavare i Joels förening förväntas du:

 • Själv ta ansvar för det som händer i bostaden och huset.
 • Hjälpa till att lösa problem som uppstår.
 • Medverka till att hålla huset i gott skick och bidra till skötsel av huset.
 • Bidra med dina erfarenheter och kunskaper. Kanske vill du själv arbeta i styrelsen?
 • Hjälpa till att hålla föreningens kostnader nere, genom att hjälpa till med exempelvis snöskottning och gräsklippning.

Med ansvar kommer handlingsfrihet

Att bo i en bostadsrätt innebär alltså ett ansvar genom att medlemmarna förvaltar fastigheten tillsammans. Men det ger också en stor handlingsfrihet kring hur medlemmarna vill utveckla och förvalta huset.

 • I en förening finns det medlemmar med en massa spännande erfarenheter och kunskaper som är relevanta för föreningen. Att fånga upp det skapar gemenskap. Det finns en trygghet i att veta att det alltid finns någon i huset som kanske kan stötta upp om det skulle vara något som händer eller om man behöver hjälp med något, avslutar Joel.

Ingen bostadsrättsförening är den andra lik

Nu vet du mer om Joels bostadsrättsförening. Förmodligen finns det både likheter och olikheter med den bostadsrättsförening du är eller snart blir medlem i. Ta reda på vad som gäller för dig. Vi på Bostadsskolan önskar dig ett varmt lycka till. Hoppas att du är peppad att bidra!

Psst… Läs gärna vidare om att köpa bostadsrätt i vår guide. Här finns 8 tips på hur du sparar till din kontantinsats och här kan du läsa om hur du kan minska riskerna med ditt bostadsköp.