Prisutveckling på bostadsrätter

Bostadspriserna har fallit under 2022. Vad påverkar Sveriges prisutveckling på bostadsrätter framöver? Här kan du läsa mer om vad som styr bostadsprisers utveckling och vad du kanske kan förvänta dig framöver.

Artikel
5 min

Ena månaden har vi en positiv prisutveckling på bostadsrätter, nästa månad kan du läsa om fallande bostadspriser. Hur ska du kunna navigera rätt inför ditt lägenhetsköp när du inte vet hur bostadspriserna utvecklas framöver? Här kan du läsa mer om varför bostadspriser sjunker, och om priserna på bostadsrätter kan stiga igen.

Bostadspriser kan både stiga och falla

Hittills under 2022 har priserna på bostadsrätter fallit med drygt 9%, och är på samma nivå som i januari 2021. Olika bedömare som gör prognos över bostadspriserna menar att de kommer att falla ett tag till innan det vänder. Ingen vet, men det finns de som tror att botten nås under 2023.

Bostadspriserna har stigit under lång tid

Under 25 års tid har prisutvecklingen på bostadsrätter stadigt pekat uppåt. 2021 kostade en bostadsrätt 9 gånger mer per kvadratmeter jämfört med 1996. En ökning med 800 procent! Några år föll ändå priserna, som 2008 och 2018, men de steg snabbt igen.

Kommer priserna på bostadsrätter att stiga så där snabbt nu också? Vad talar för och vad talar emot?

Under 25 års tid har prisutvecklingen på bostadsrätter stadigt pekat uppåt, en ökning med 800 procent sedan 1996.

Detta talar för att priserna på bostadsrätter ska stiga…

Att bostadspriserna kunnat stiga så länge beror på att hushållens ekonomi blivit allt bättre, att räntorna varit så låga och att bostadsbyggandet varit för lågt för att möta behovet av bostäder.

När inflationen nu har tagit fart och hushållen har blivit mer osäkra om framtiden håller vi generellt sett hårdare i plånböckerna. Många avvaktar därför med större inköp. Men behovet av att byta bostad finns ändå kvar! Så småningom behöver fler börja söka ny bostad, till exempel en större lägenhet om familjen har vuxit. När bostadspriserna redan sjunkit kan det också locka fler köpare. Och ökar efterfrågan kan priserna vända uppåt igen.

Då behöver det alltså finnas bostäder till salu. Samtidigt kan det vara så att säljarna väljer att avvakta, nu när bopriserna fallit. Det kan kännas svårt att sälja när priset blivit lägre än det var nyss. Med tiden brukar marknaden ändå vänja sig vid ett nytt prisläge. Följden blir att utbudet ökar igen.

Utbudet av lägenheter hänger också ihop med nyproduktionen. Det har länge byggts för lite i Sverige, utbudet av bostäder är mindre än efterfrågan. Dessutom minskar byggandet nu, på grund av högre räntor och stigande byggkostnader. När många köpare ska strida om alltför få lägenheter pressar det ofta upp priset.

Sammantaget gör detta att priserna på bostadsrätter bör stabiliseras och eventuellt kan börja stiga igen om ett tag.

 …men vad talar emot att priserna på bostadsrätter snart ska stiga?

Om hushållens osäkerhet om framtiden håller i sig kommer det att påverka hela Sveriges ekonomi mer och under längre tid. Företagen kan gå sämre vilket kan leda till att fler anställda varslas och sedan kanske blir av med jobbet. Då kan det ta längre tid innan det blir bättre igen och priserna på lägenheter stiger.

> Läs också: Köpa bostad eller vänta?

Vi i Sverige kan inte göra så mycket åt att priserna på mat, el och drivmedel stiger...

Konjunkturer går upp och ned

Det här med hushållens och företagens osäkerhet och försiktighet hänger tätt ihop med hur konjunkturen svänger.

Optimism i högkonjunktur

När ekonomin rullar på ordentligt efterfrågar hushållen mer av varor och tjänster. Det kan leda till brist på råvaror och personal hos företagen, vilket pressar priserna uppåt. Också bostadspriserna brukar stiga när hushållens optimism är på topp. I en sådan högkonjunktur finns risken att inflationen blir för hög för att vara bra för landet.

Att dämpa en högkonjunktur

För att dämpa konjunkturens negativa effekter finns penningpolitik och finanspolitik. Riksbanken tar hand om penningpolitiken och verktyget är främst styrräntan. För att dämpa en högkonjunktur höjer Riksbanken styrräntan, så att både hushåll och företag blir mer försiktiga med inköp och investeringar. Även bostadspriserna kan börja sjunka när konjunkturen viker och hushållen är mindre optimistiska. Där är vi idag, hösten 2022.

Att komma ur en lågkonjunktur

När hushållen konsumerar mindre leder det till att företagen behöver dra ned på produktionen. Hjulen i ekonomin börjar snurra långsammare. I värsta fall ökar arbetslösheten. Om aktiviteten avtar för mycket måste Riksbanken sänka räntan och regeringen kan med sin finanspolitik sänka skatter och höja bidrag för att få fart på ekonomin igen.

Backar vi banden sett på lång sikt har ett bostadsköp sällan varit en dålig affär!

Så hur ska du tänka kring prisutveckling på bostadsrätter?

Just nu är de här politiska avvägningarna svåra. Inflationen är högre än målet på 2% så Riksbanken behöver höja styrräntan. Men vi i Sverige kan inte göra så mycket åt att priserna på mat, el och drivmedel stiger. Därför vill regeringen dämpa problemen det ger för dig och andra hushåll. Penningpolitik och finanspolitik riskerar nu att motverka varandra.

Hur det här går får betydelse för vilken prisutveckling på bostadsrätter vi kommer få framöver. Att det är en stor osäkerhet i omvärlden påverkar också. Och det kan ta tid innan det vänder.

Lugnare prisutveckling för bostadsrätter att vänta

Vi på Bostadsskolan tror ändå att priserna på bostadsrätter kommer att hållas uppe av ett lågt bostadsbyggande och så småningom en ökande efterfrågan på bostäder. Den kraftiga prisökning på bostadsrätter som varit under lång tid kan förstås ha brutits. Det kan vara bra att tänka att prisutvecklingen på lägenheter kan bli lugnare under de närmaste åren framöver.

Du som planerar att köpa en bostad nu gör klokt i att tänka långsiktigt och försiktigt. Sikta på att ha kvar en ekonomisk marginal, både i form av ett sparkapital och att du har tillräckligt kvar av din inkomst varje månad efter att boendet är betalt. Läs mer om hur du kan minimera risken när du köper bostad. Och trösta dig med att sett på lång sikt har ett bostadsköp sällan varit en dålig affär!