Ungsvenskarna

Bostadsskolan har frågat partiernas ungdomsförbund om deras förslag för en mer fungerande bostadsmarknad för unga. Det fjärde ungdomsförbundet vi presenterar är Sverigedemokraternas Ungdomsförbund Ungsvenskarna med deras talesperson Tobias Andersson.

Intervju
5 min

Möjligheten att hitta bostad är en högt prioriterad fråga för många ungdomar och partierna har olika syn på hur man löser bostadsmarknadens problem. Inför riksdagsvalet i september har Bostadsskolan därför frågat de åtta politiska ungdomsförbunden om hur de vill underlätta för förstagångsköpare. Det fjärde ungdomsförbundet vi presenterar är Sverigedemokraternas Ungdomsförbund Ungsvenskarna.

Det är utmanande för många unga att komma in på bostadsmarknaden, vad anser ni är nyckeln till en mer fungerande marknad?

Vi Ungsvenskarna ser inte enbart lösningen till den dåliga bostadsmarknaden i skattereformer och regeländringar. Regelförenklingar, bättre sparandeformer och höjda bostadsbidrag är alla förslag som hjälper unga på bostadsmarknaden. Men roten till bostadsbristen ligger också i migrationspolitiken i och med att en snabb befolkningsökning bidrar till förlängda bostadsköer. Inser man inte detta kommer man aldrig komma till bukt med bostadsbristen för unga.

Vilka är era förslag för att förenkla för förstagångsköpare på bostadsmarknaden?

Att hjälpa förstagångsköpare är centralt för Ungsvenskarnas bostadspolitik. Många unga vill äga sitt boende och att därför enbart satsa på hyrt boende likt partierna på vänsterkanten är därför orättvist och ohållbart. I tillägg till ett höjt tak till bostadsbidraget så förespråkar vi även fördelaktiga sparandeformer för att göra det lättare att spara till en kontantinsats. Vi vill även se införandet av förmånliga lån för förstagångsköpare samt sänka amorteringskraven.

För att få låna pengar till att köpa en bostad krävs förutom en god ekonomi också en kontantinsats på minst 15 %. Därtill kommer höga krav på amortering. Finns det något i dessa krav som ni vill ändra på för unga?

Vi vill slopa det andra amorteringskravet samt införa ett förmånligt statligt bosparande för att hjälpa unga på traven att få ihop pengar till kontantinsatsen för sin första bostadsrätt. Därutöver så vill vi införa ett speciellt bolån för förstagångsköpare.

Hur kan politiken underlätta för unga förstagångsköpare som vill spara till en kontantinsats?

Vi vill som sagt införa ett speciellt, statligt, avdragsgillt bosparande för ungas första bostad vilket är en beprövad metod som sett framgång i andra länder bland annat Norge. Med hjälp av detta sparande så kommer unga även kunna dra av upp till 200 kr per tusenlapp i skatteavdrag som kan dras av annan skattepliktig inkomst. På så sätt bidrar man inte enbart till ett enklare och mer fördelaktigt bostadssparande utan lär även unga att ta ansvar för sin ekonomi och att tänka långsiktigt.

Hur ser dina egna erfarenheter av bostadsmarknaden ut?

Jag bodde inneboende under studietiden i Göteborg och fick erfara vad det betyder. Därefter önskade jag köpa bostad men hade svårt att bestämma mig för vad. I dag äger jag en lägenhet hemma i Skövde och har, genom riksdagen, en övernattningslägenhet i Stockholm. Jag önskar egentligen bo och leva på landet hemma, snarare än i en lägenhet, men jag har helt enkelt inte tid och möjlighet till det idag.

 

Läs mer om vad de andra ungdomsförbunden har svarat här