A-kassa, låneskydd & inkomstförsäkring – trygg ekonomi

Vad händer med din ekonomi om du blir arbetslös? Kan du få a-kassa? Och kommer din arbetslöshetsersättning räcka för att du ska ha råd med din bostad? Behöver du låneskydd och kanske en inkomstförsäkring också?

Artikel
5 min

Har du koll på hur din ekonomi skulle bli om du blev arbetslös? Inget roligt ämne, men det är smart att tänka efter före. Många har svårt att klara sina boendekostnader och andra utgifter på bara a-kassa. Här tipsar vi därför om vad du själv kan göra för att trygga din ekonomi inför en eventuell arbetslöshet.

Låneskydd vid arbetslöshet

För dig som har eller är på väg att ta bolån vill vi först och främst tipsa om låneskydd. Låneskydd är en försäkring kopplad till ditt lån. Försäkringen täcker hela eller delar av betalningarna för amortering och ränta om du blir arbetslös eller inte kan arbeta på grund av olycksfall eller sjukdom.

Psst… Om ditt hushåll bara har en inkomstkälla är du mer ekonomiskt sårbar. Då kan låneskydd vara extra viktigt.

Arbetslöshetsersättning – vilka finns?

Det finns flera olika arbetslöshetsersättningar, och de fungerar lite som en trappa; ju högre lön du har desto högre upp i trappan behöver du gå för att trygga din ekonomi.

  1. A-kassa
  2. Kollektivavtalad försäkring vid arbetslöshet
  3. Inkomstförsäkring: individuell eller via fackförening
  4. Tillägg av ytterligare inkomstförsäkring

Steg 1: A-kassa – det grundläggande skyddet

Den lagstadgade arbetslöshetsförsäkringen hanteras av olika arbetslöshetskassor. A-kasseersättningen betalas ut i högst 300 dagar (längre tid om du har barn).

För att kunna få ersättning från a-kassan ska du uppfylla en rad villkor, till exempel:

  • Du ska anmäla dig på Arbetsförmedlingen första dagen du är arbetslös.
  • Du ska stå till arbetsmarknadens förfogande och aktivt söka jobb.

Du ska också uppfylla något av arbetsvillkoren, det vill säga ha arbetat:

  • minst 60 timmar varje kalendermånad i minst 6 månader eller
  • minst 420 timmar i 6 sammanhängande månader, med minst 40 timmar varje kalendermånad.

Det finns två typer av a-kasseersättning: grundersättning och inkomstbaserad ersättning.

Grundersättning

Om du inte är medlem i någon a-kassa eller har varit medlem kortare tid än 12 månader får du grundersättningen från Alfa-kassan. Du får då högst 11 220 kronor i månaden före skatt om du blir arbetslös. Har du jobbat deltid så räknas beloppet ned. Om du till exempel har jobbat 50% får du 5 610 kronor i månaden. För att få grundersättning från a-kassan krävs också att du har fyllt 20 år.

Inkomstbaserad ersättning

Har du varit betalande medlem i en a-kassa i minst 12 månader kan du få en inkomstbaserad ersättning som är 80% av din lön upp till ett visst tak. För de första 100 dagarna går taket vid en månadslön på 33 000 kronor. Arbetslöshetsersättningen sänks sedan med tiden du är arbetslös. För den inkomstbaserade ersättningen finns ingen nedre åldersgräns.

Så hur hög kan a-kasseersättningen bli?

I tabellen ser du hur mycket du kan få i inkomstbaserad a-kasseersättning under 2022 och enligt förslag även under 2023. Så här mycket kan du få som mest i a-kassa år 2022 (och ev. 2023), före skatt:

Så här mycket kan du få som mest i a-kassa år 2022 (och ev. 2023), före skatt:

Antal ersättningsdagar% av din snittinkomstHögsta belopp kr/dagHögsta belopp kr/månadNås vid tidigare lön
2 karensdagar00
Dag 1-10080%1 20026 40033 000
Dag 101-20080%1 00022 00027 500
Dag 201-30070%1 00022 00031 430

(De här beloppen är höjda tillfälligt och gäller till 31 december 2022. Regeringen har föreslagit förlängning ett år och ska återkomma med vad som ska gälla därefter.)

När Bostadsskolan frågar Maria Ahrengart, nationalekonom och utredare på TCO, vad som är viktigast att tänka på för att trygga sin ekonomi svarar hon:

– Se till att du är attraktiv på arbetsmarknaden.

Angående a-kassan lägger hon sedan till:

– Gå med i dag!

Steg 2: Kollektivavtalad ersättning vid arbetslöshet

Har du varit anställd hos en arbetsgivare med kollektivavtal eller motsvarande kan du ha rätt till kollektivavtalad ersättning, utöver a-kassan. För att få del av arbetslöshetsersättning i kollektivavtal krävs i regel att du har passerat en viss ålder, vanligen 40 år, och/eller har varit anställd i minst fem år. Det kallas för avgångsersättning eller avgångsbidrag. Läs i det kollektivavtal du fick vid anställningens början eller fråga din fackliga företrädare på arbetsplatsen vad som gäller för dig.

Steg 3: Inkomstförsäkring

Nästa steg är inkomstförsäkringar, som kompletterar a-kassan om du skulle bli arbetslös. Med en inkomstförsäkring kan du få ersättning på 80% under längre tid än med a-kassa. En inkomstförsäkring ger också 80% ersättning för en högre lön. Taket kan ligga på upp till 50 000 – 100 000 kronor i stället för a-kassans 33 000 kronor.

Är du medlem i ett fackförbund får du ofta inkomstförsäkringen automatiskt. Du kan också teckna en individuell inkomstförsäkring som inte är kopplad till något fackförbund.

Maria Ahrengart på TCO tillägger:

– Du behöver även vara medlem i den vanliga a-kassan för att få 80% ersättning med fackets inkomstförsäkring.

Steg 4: Tilläggsförsäkring

Du som är medlem i en fackförening kan också teckna ett tillägg till inkomstförsäkringen mot en extra kostnad. Tilläggsförsäkringen ger ersättning för ännu högre lön och under ännu längre tid, vilket kan vara nödvändigt om du räknat med att ha en viss lön för att klara dina boendekostnader.

Så vad måste jag nu göra?

Vilken nivå av skydd du vill ligga på för att klara dina utgifter vid en eventuell arbetslöshet avgör du själv, men börja med att gå med i en a-kassa, fackets eller en fristående, och var ute i god tid. Enligt Maria Ahrengart på TCO är den vanligaste fallgropen att man väntar med att gå med i en a-kassa tills det blivit en påtaglig risk för att bli arbetslös.

Se över ditt skydd nu så får du bättre möjligheter att klara ditt boende och andra utgifter om du skulle bli arbetslös i framtiden.