Faktabanken

Köpeskilling

Köpeskilling är den juridiska termen för det pris som köpare och säljare kommit överens om vid en bostadsaffär. Om du köper en bostad för 2 miljoner kronor är köpeskillingen alltså 2 miljoner kronor. Köpeskillingen är detsamma som försäljningspriset.

Alla