Faktabanken

Amorteringsplan

En amorteringsplan är en plan för hur du ska betala av ditt bolån. När du tecknar ett nytt bolån ska du få en individuell amorteringsplan från din bank. Planen ska vara i ditt långsiktiga intresse och beskriva hur olika sätt att amortera påverkar din skuld och den totala kostnaden för ditt bolån på sikt. Se amorteringsplanen som ett underlag för din dialog med banken.

Det kan vara så att du omfattas av Sveriges lagstadgade amorteringskrav och därför måste amortera enligt det regelverket. En bank kan också kräva att du amorterar på ditt bolån även om du inte omfattas av de lagstadgade amorteringskraven. Din bank kan förklara vad som gäller för dig.

Vill du själv räkna på hur olika sätt att amortera påverkar kostnaderna för ditt bolån på kort och lång sikt kan du använda Konsumenternas Lånelabb.

Alla