Skattejämka ränteavdrag på bolån

När du deklarerar har du rätt att göra ett ränteavdrag på bolånet, och på det sättet få tillbaka upp till 30% av den ränta du har betalt föregående år. Men visste du att du kan betala mindre skatt varje månad i stället, genom att skattejämka?

Artikel
3 min

Skattejämkning – betala rätt skatt från början

Skattejämkning innebär att den som betalar in merparten av din skatt (för de flesta av oss är det arbetsgivaren) gör ett högre eller lägre skatteavdrag från inkomsten än vad som står i skattetabellen. På så sätt kan du få dina preliminära skatteinbetalningar att stämma bättre med din slutliga skatt. Du kan göra detta av flera anledningar. Tidigare har vi till exempel skrivit om att jämka för att betala rätt skatt på sommarjobbet när du är student. Du kan se skattejämkningen som en förtida del-deklaration, som hjälper dig att betala rätt skatt från början.

Varför ska jag skattejämka ränteavdraget på bolånet?

Den ränta du betalar till banken varje månad för ditt bolån är räntan före skatteavdrag. När du sedan deklarerar får du göra ett ränteavdrag för bolånet för att få tillbaka upp till 30% av den ränta du har betalat föregående år.

Om du skattejämkar för bolåneräntorna kan din arbetsgivare dra mindre skatt på din lön varje månad. Då får du skattelättnaden varje månad i stället för som en klumpsumma året efter. Det kan underlätta, särskilt nu när räntorna stiger och boendekostnaderna blir högre. Och får du pengar över varje månad kan du spara dem till bättre ränta än på ditt skattekonto.

 

Hur stor skillnad gör skattejämkningen per månad?

Med låga bolåneräntor har skattejämkningen kanske inte betytt så mycket i kronor och ören. Men med stigande räntor kan skattejämkning av ränteavdraget på bolånet göra stor skillnad för dig varje månad. För de flesta ger ränteavdraget på bolån rätt till 30% lägre skatt på räntekostnaderna. Av 100 kronor i räntekostnad får du alltså tillbaka 30 kronor på skatten.

Exempel:

Har du ett bolån på 2 miljoner kronor och en räntesats på 1,5% ger ränteavdraget alltså 9 000 kronor mindre i skatt per år. Jämkar du ränteavdraget på bolånet innebär det en skattesänkning med 750 kronor per månad.

Om räntan stigit till 3,5% handlar ränteavdraget för samma bolån om 1750 kronor mindre skatt per månad, eller 21 000 kronor per år.

21% ränteavdrag på räntekostnader över 100 000 kronor

Har du räntor (eller underskott i kapital som det egentligen heter) på mer än 100 000 kronor under året får du bara 21% skatteminskning på den del av räntekostnaderna som överstiger 100 000 kronor. Nu när räntorna har blivit högre är det fler som hamnar över den gränsen, men tänk på att beloppet gäller per person.

Exempel:

Om du har lån på 2,5 miljoner kronor når du gränsen på 100 000 kronor i räntekostnad när räntesatsen är 4%. Är ni två låntagare gäller det alltså om era gemensamma lån är 5 miljoner kronor eller mer, vid samma räntesats.

Gör så här när du vill skattejämka

Du kan inte själv be arbetsgivaren dra mindre skatt utan du måste ha ett beslut från Skatteverket. Du ska alltså meddela Skatteverket hur mycket inkomst och vilka räntekostnader du räknar med under året. Logga in på Skatteverkets hemsida och använd e-tjänsten Jämkning. Förbered dig gärna genom att göra en uppskattning av ungefär hur höga dessa belopp kan bli nästa år:

  • Din årsinkomst av lön eller näringsverksamhet
  • Eventuella resekostnader du kan få avdrag för
  • Din andel av räntekostnaderna på bolånet
  • Kapitalinkomster (ränta på bankkonton, utdelningar, schablonintäkt av ISK och fonder)
  • Eventuell fastighetsavgift
  • Eventuella andra kostnader du får avdrag för eller inkomster du ska skatta för

Tänk på att inte ange för hög räntekostnad. Räkna hellre i underkant. Annars är risken stor att du betalar för lite i skatt under året och får kvarskatt att betala i efterhand i stället. Det är oftast trevligare med det motsatta, att få tillbaka på skatten!

När Skatteverket har behandlat din ansökan och fattat beslut om jämkning lämnar du beslutet det till din arbetsgivare. Arbetsgivaren justerar sedan vilken skatt som dras på dina löneutbetalningar.

När ska jag jämka skatten?

Vill du skattejämka inför kommande beskattningsår är det bäst att göra det i god tid före årsskiftet, helst i oktober eller november. Du kan också ansöka om jämkning för innevarande år. Då får du skatteavdraget under de månader som återstår det året.

Vill du lära dig mer om boende & ekonomi?

Då kanske du också vill läsa om hur en räntebuffert skyddar din ekonomi när räntan stiger. Och hur mycket av din inkomst som ska gå till boendekostnader?