Binda eller inte binda räntan på bolånet?

När räntorna nu stiger blir frågan om du ska binda eller inte binda räntan på ditt bolån högaktuell. Hur ska du resonera?

Artikel
4 min

Binda eller inte binda räntan på bolånet?

När räntorna nu stiger blir frågan om du ska binda eller inte binda räntan på ditt bolån högaktuell. Hur ska du resonera?

Du har äntligen klart med din nya bostad och ska bestämma om ditt bolån hos banken. Eller har du redan köpt en bostad, har rörlig ränta och är fundersam? Ska du välja bunden eller rörlig ränta nu? Det kanske handlar om din största utgift.

Räntor höjs från låg nivå

Rörlig ränta lönar sig alltid! Du har säkert hört någon säga så. Under de senaste decennierna har rörlig ränta nästan alltid varit bäst, eller 3-månadersbunden ränta som det brukar handla om. Just i ett läge där räntorna sjunker eller ligger på en låg nivå är det ett bra alternativ. Och så har det varit en lång tid.

Nu förändras detta. Bolåneräntorna är på väg upp. Det gäller både bundna räntor, som brukar gå upp först, och 3-månadersräntorna. Främsta orsaken är att inflationen stiger, inte bara här utan runt om i världen. Riksbanken som ska hålla vår inflation i schack kommer en dag att höja reporäntan, vilket direkt påverkar 3-månadersräntan. Bolåneräntorna stiger till och med innan dess bara för att räntemarknaden förväntar sig en höjning. Läs här hur inflation och ränta hänger ihop.

I skrivande stund ligger reporäntan på 0%. I Riksbankens senaste prognos menade de att en reporäntehöjning kommer först under andra halvåret 2024. Det är troligt att en första höjning kommer mycket tidigare. Hur höga bolåneräntor ska du räkna med?

Hur höga kan bolåneräntorna bli?

Från dagens låga snitträntor på 1,5% – 2% får även en mindre höjning ganska stor effekt på dina utgifter. Under 2008 låg rörliga räntan på mellan 5% och 6% och för bara tio år sedan toppade den på 4-4,5%. De går antagligen inte upp så pass högt i närtid. Men du bör åtminstone ta höjd för en ränta på runt 3%, alltså en dubbelt så hög ränta som idag. Hur skulle det märkas i din plånbok med en högre ränta?

2 miljoner kr i bolån med ränta 1,5% = 2 500 kr per mån (efter skatteavdrag 1 750 kr)
2 miljoner kr i bolån med ränta 2,3% = 3 835 kr per mån (efter skatteavdrag 2 685 kr)
2 miljoner kr i bolån med ränta 3,0% = 5 000 kr per mån (efter skatteavdrag 3 500 kr)

Riksbanken kommer förmodligen att höja reporäntan i små steg. Hushållen har idag stora lån och landets ekonomi är sårbar för stigande räntekostnader. Ingen vet säkert hur höga räntorna kan bli och när, eller om, de går ned igen. Tänk på att en prognos alltid är en prognos och inte en sanning. Är det då bäst att binda räntan nu?

Att binda eller inte binda räntan för bolånet

Vitsen med att binda din bolåneränta är att du vet vad du kommer att betala i ränta under den period du bundit på. Din räntekostnad kommer inte att bli högre under perioden som räntan är låst på. Skulle du ha rörlig ränta kan din räntekostnad både öka och minska.

Nu tror bedömare allmänt att räntorna kommer att fortsätta stiga framöver. När de bundna räntorna varit så här historiskt låga är faran med att binda inte så stor. Kostnaden för att du bedömer fel, att räntorna i stället sjunker, blir inte så hög. Du kan tänka att en något högre ränta du får betala för att binda är som en försäkringspremie.

Du kan också räkna i kronor och ören vad en räntehöjning betyder för just dig. Med ett litet bolån blir en räntehöjning inte så kännbar som med ett större lån.

Vad du än gör kan verkligheten ge ett annat resultat än du tänkt dig. Skulle en idé kunna vara att kombinera rörliga och bundna räntor?

Dela upp på rörlig och bunden ränta

Eftersom det finns en osäkerhet kan en uppdelning på flera bolån med olika bindningstider ge dig en bra riskspridning. Ett sätt är att ha ett rörligt och ett bundet lån. Och binder du för att utnyttja en låg ränta kan det vara lämpligt att binda på längre tid, kanske fem år. Men det är inte bra i alla lägen att du har bundit din ränta.

Bunden ränta – tänk på detta

En bunden ränta kan ge en förutsägbar utgift och förhoppningsvis en lägre kostnad i en tid med stigande och högre räntor. Men det finns två scenarion att se upp med:

Om du måste sälja din bostad ”i förtid”. Löser du ditt lån innan bindningstiden är slut kan du behöva betala ränteskillnadsersättning. Ju längre tid det är kvar av bindningstiden och ju högre din bundna ränta är i relation till dagens ränta, desto dyrare blir det att avsluta lånet i förtid. Här kan du räkna ut ränteskillnadsersättningen för ditt bolån: Konsumenternas.se Om banken låter dig ta med lånet till nästa bostad slipper du den kostnaden. Ta reda på om det är möjligt.

Om du har bundit flera lån. Har du till exempel ett rörligt lån, ett bundet på 2 år och ett på 5 år kan du komma i sämre förhandlingsläge när en bindningstid går ut. Du kan nämligen inte ha bolån på flera banker. Bättre kombinera ett rörligt med bara ett bundet.

I tider av stigande räntor från låga nivåer kan du ha anledning att binda en bolåneränta. Om du gör det, se då till att du förhandlar om räntesatsen. Med bunden ränta är du en eftertraktad kund för banken.