Vad händer med bolåneräntan vid inflation?

Inflationen i Sverige stiger efter flera år med låg inflation. Vad händer då med din bolåneränta? Inflation och ränta brukar nämligen hänga ihop, och här förklarar vi hur.

Artikel
4 min

Din bolåneränta påverkas av inflationen

När du ska ta ett bolån är det bra att veta att inflation och bolåneränta hänger ihop. Inflationen har varit låg en längre tid och räntorna på bolån historiskt låga. Men nu har inflationen börjat stiga. Det gör att bolåneräntorna är på väg upp och du kan behöva ta höjd för det i din ekonomi.

Inflation är det när priserna stiger

Inflationen ligger nu över 4%. Hushållens inköp är därmed 4% dyrare än för ett år sedan. Mest beror det på att priserna på energi som el, gas och olja har stigit kraftigt, något du säkert har märkt, inte minst på bensinpriset.

Att nödvändiga inköp blir dyrare och du får mindre över för det roliga i livet är inget du önskar. Inte heller för samhället är det önskvärt med hög inflation. Därför försöker regeringen och Riksbanken styra det som ger inflation.

Reporäntan kan styra inflationen

När hjulen i samhället snurrar på bra och utsikterna ser goda ut är vi på väg in i en högkonjunktur. Om vi får råd att köpa mer behöver företagen mer av material för att producera, vilket driver upp priserna. Det brukar också bli lätt att hitta eller byta jobb och du kan själv få ett bra läge i en löneförhandling. I tider av högkonjunktur blir därför inflationen ofta hög. Medan en lågkonjunktur i stället kan leda till att arbetslösheten blir stor.

Riksbankens mål är att inflationen långsiktigt ska vara kring 2%. Viktigaste styrmedlet för att hålla inflationen på en lagom nivå är reporäntan, vårt lands styrränta. En höjd reporänta gör det dyrare för dig och alla andra att låna och för företag att investera. Det dämpar konjunkturen. En sänkt ränta ger motsatt effekt. Men vad har de senaste årens låga reporänta betytt för dig som lånar?

Bolåneräntan påverkas i sin tur av reporäntan

Sedan 2014 har reporäntan legat på eller under 0%. Det har gett låga räntor också på marknaden där företag och privatpersoner handlar med räntepapper. Eftersom banken lånar upp pengar där för att kunna låna ut dem vidare till dig har det också varit billigt att låna.

Bolåneräntor som kunder fått de senaste åren har i genomsnitt varit runt 1,5%, på både rörliga och bundna lån. När inflationen nu har varit högre än bolåneräntan uppstår något märkligt: du som kund får i princip betalt för att låna. Den reala räntan, ränta minus inflation, är negativ. Bra för dig kanske, men inte riktigt sunt för ett samhälle. Hushållens och företagens skuldsättning kan öka för mycket. Den reala bolåneräntan borde vara positiv, alltså högre än idag. När styrräntan kan behöva höjas, hur påverkas då din bolåneränta?

Vad händer nu med bolåneräntorna?

Riksbanken menar att inflationen verkar bli mer varaktigt hög. En höjning av reporäntan har därför kommit närmare. Riksbankens prognos har tidigare varit att reporäntan bör höjas under andra halvåret 2024. Nu förväntar sig många experter att det sker innan dess. Då höjs även din bolåneränta.

Det är framförallt 3-månadersräntan, den som brukar kallas rörlig, som påverkas direkt. Även räntor som bundits på längre tid påverkas, men hur de förändras hänger ännu mer ihop med totala ekonomins utveckling, både landets och världens. De räntorna har redan börjat stiga. En genomsnittlig 5-årsbunden bolåneränta har på ett halvår stigit från cirka 1,4% till 1,8%. Lågräntemiljön verkar ha passerats. Vad ska du förvänta dig? Hur hög kan en bolåneränta bli?

Vilken ränta ska du förvänta dig?

Har du räknat med en rörlig bolåneränta på 1,5% är det bra att vara beredd på en högre ränta, kanske det dubbla, inom några år. Vilket ändå är fortsatt historiskt lågt. Ingen kan vara säker på hur räntorna kommer att förändras framöver. Ta gärna höjd för räntor på 4–5%, till och med att du kan klara en ränta på 6–7% under en kortare period.

Ett exempel: Har du ett lån på 1,5 miljon kronor med räntesatsen 1,6% betalar du 2 000 kronor i månaden till banken i ränta. Efter skatteavdrag är din kostnad 1 400 kronor. Skulle räntan vara 3% ökar din månadsbetalning med 1 750 kronor till 3 750 kronor. Efter skatt blir det 2 625 kronor.

Så här räknar du: 1 500 000 kr x 0,016 / 12 = 2 000 kr per mån
2 000 kr x 0,7 = 1 400 kr per mån (skatteavdraget är 30%=0,3)

Det finns stor osäkerhet kring hur världsekonomin utvecklas efter en tid med pandemi och nu med krigsinvasion i vårt närområde. Även om inflationen just nu är hög behöver det inte betyda att bolåneräntorna stiger mycket och snabbt, men ta vara på marginalen du kanske har i din ekonomi då räntorna är låga. Det är pengar du kan spara undan för tider med högre räntor.