Hjälpa barn köpa bostadsrätt – 7 tips

Börjar det bli dags för ditt barn att skaffa sin första lägenhet? Vill ni föräldrar hjälpa ert barn att köpa bostadsrätt finns olika vägar att gå. Här tipsar vi om 7 olika sätt. Kanske är det läge att börja prata framtida bostadsköp med barnet nu?

Artikel
5 min

Hjälpen till första bostadsköpet kan se olika ut

Först kan det vara bra att stämma av vilka förväntningar barnet har, och hur era förutsättningar att hjälpa ser ut. Det går att hjälpa barn vid köp av första lägenheten i olika hög grad och på olika sätt. Det kan vara pengar i form av gåva eller lån, att bli medlåntagare, stötta sparandet till kontantinsatsen eller helt enkelt ge värdefull kunskap om bostadsköp och boende. Men börja med att få till ett samtal tillsammans.

Starta ett samtal om första bostaden

Vad har ert barn för tankar kring framtida bostadsköp? Dagens stigande räntor och driftkostnader kan vara en utgångspunkt för att starta samtalet om köp av första bostaden. Innan ni tar upp hur och om ni kan hjälpa till är det bra att ha gått igenom vilka alternativ ni har.

7 sätt att hjälpa ert barn köpa bostadsrätt

De olika alternativen påverkar er egen ekonomi på olika sätt. Och har ni flera barn, går det att hjälpa barnen någorlunda rättvist? Tänk också på er egen framtid – med lägre inkomst som pensionär en dag kan ni behöva ha kvar viss ekonomisk handlingsfrihet.

1. Gåva till barn inför första köpet av bostad

Har ni kapital att ta av kan ni hjälpa ert barn med en gåva. Skriv gåvobrev och ange om gåvan ska vara förskott på arv eller inte. Skriver ni att gåvan ska vara enskild egendom kan pengarna vara bättre skyddade för barnen i framtida relationer.

Ta lån med säkerhet i er egen bostad eller gå in som medlåntagare...

2. Lån till första köpet av bostad

Ni kan också hjälpa ert barn att köpa första bostaden genom att låna ut pengar. Skriv då ett skuldebrev med villkor om hur och när lånet ska betalas tillbaka, och om och när ränta ska betalas. Är ni i behov av pengar för er löpande ekonomi är det bra om den unga vuxna betalar ränta och amortering regelbundet. Det ger också lärdomen att pengar inte är gratis.

3. Att ta lån med säkerhet i er egen bostad

Om ni inte har kapital att ta av men äger en lågt belånad bostad kan ett lån på egna bostaden vara en möjlighet. Ni kan sedan låna ut pengarna eller ge dem som gåva till barnet. Tänk på att ni själva kan behöva värdet i er bostad framöver. Det kan dyka upp egna behov av att låna till renoveringar och underhåll. Och en flytt från exempelvis en villa till lägenhet betyder inte självklart att det blir billigare eller mer pengar över.

4. Gå in som medlåntagare

Utan att ha ett kapital till hands går det att ställa upp som medlåntagare om barnets egna inkomster inte räcker till i kreditprövningen. Tänk på att det är som att ni tar lån själva. Det kan minska er egen lånemöjlighet. Ni ansvarar fullt ut gentemot banken att betala lånet om barnet inte gör det. Skriv därför ett regressavtal som klargör hur ni sinsemellan ansvarar för betalningen.

5. Gå in som delägare

Ni kan gå in som delägare, och alltså äga bostadsrätten tillsammans med barnet. Det måste inte vara hälftenägande utan kan vara i andra andelar. Hör först med bostadsrättsföreningen om detta är möjligt. Ni bör skriva ett samäganderättsavtal med barnet om vad som gäller för betalning, skötsel och vid flytt eller försäljning.

... tänk på att ärligheten om en begränsad ekonomi inte betyder att kärleken till barnet är begränsad.

6. Sparandet – peppa & stötta

Den högsta tröskeln vid första bostadsköpet brukar vara kontantinsatsen. Det krävs antingen lång spartid eller höga månadsbelopp för att få ihop flera hundra tusen kronor, som ofta krävs. Prata med ert barn om hen kan dra ned på utgifter och/eller öka sina inkomster. Det sistnämnda är inte självklart lätt, men att vara sparsam genom att minska på inköp och abonnerade tjänster, köpa second hand och handla prismedvetet är lite enklare. I sparkalkylen kan ni tillsammans titta på hur mycket ert barn behöver spara, och här finns smarta tips för den som sparar till kontantinsats.

Ni föräldrar kanske också kan motivera den unga vuxna genom att bidra till sparandet, om ni har den möjligheten. Säg till exempel: sparar du X kronor lägger vi till Y kronor när du ska köpa första bostaden.

7. Är ekonomin begränsad: hjälp med kunskap

Har ni begränsat med pengar för att hjälpa till kan ni kanske bidra med kunskap: om bostadsköp, hur man klarar att få ekonomin att gå runt och hur man bygger upp ett sparande. Den egna erfarenheten är ofta en bra källa att ösa ur. På så sätt kan ni vara ett viktigt stöd för ert barn.

 

Var öppen med hur ni kan hjälpa era barn till första bostaden

Det är viktigt att vara öppen så att ert barns förväntningar inför första bostadsköpet inte är orealistiska. Tänk på att ärligheten om en begränsad ekonomi inte betyder att kärleken till barnet är begränsad.