Faktabanken

Kontantinsats

Kontantinsats är den del du behöver finansiera med eget kapital när du köper en bostad. I dagsläget måste kontantinsatsen vara minst 15% av priset på bostaden och pengarna kan komma från exempelvis sparande, arv eller gåva.

För en bostad som kostar 1 miljon kronor innebär det att du behöver betala 150 000 kronor i kontantinsats.

Banken får alltså inte låna ut mer än högst 85% av bostadens marknadsvärde med bostaden som säkerhet. Detta regleras av lagen om bolånetaket som infördes i Sverige 2010. Det kan också hända att banken bedömer att du inte får bolån till 85% av bostadens värde. Det kan bero på din inkomst, din ekonomiska bakgrund eller annat som banken bedömer påverkar din återbetalningsförmåga. Då kan du behöva betala mer än 15% i kontantinsats. Du kan också själv välja att betala mer än 15% av bostadens pris i kontantinsats för att kunna ta ett lägre bolån.

Kom ihåg att kontantinsats inte är samma sak som handpenning. Handpenningen är en förskottsinbetalning på köpeskillingen (vanligen 10% av bostadens pris) och den betalas ofta med en del av kontantinsatsen. När handpenningen är betald återstår kvarvarande del av kontantinsatsen att betala vid tillträdet.

Exempel: 

  1. Du köper en bostad som kostar 2 miljoner kronor. Kontantinsatsen blir då 15% av 2 miljoner, alltså 300 0000 kronor.
  2. 7 – 14 dagar efter att du har skrivit på kontraktet ska du betala en del av köpeskillingen i förväg, alltså handpenning. Handpenningen är oftast 10% av köpeskillingen. I detta exempel blir handpenningen alltså 10% av 2 miljoner kronor = 200 000 kronor.
  3. När det sedan är dags för tillträde och du får nycklarna till din nya bostad betalar du resten av köpeskillingen (i detta fall 1 800 000 kronor, varav 100 000 kronor är kvarvarande kontantinsats som inte får finansieras av bolån).

Alla