Faktabanken

Alternativregeln till amorteringskravet

Vill du utöka ett bolån som du tecknat före 1 mars 2018 kan du välja mellan två sätt att amortera av tilläggslånet. Du amorterar då enligt huvudregeln eller enligt alternativregeln.

Enligt alternativregeln kan du välja att bara amortera på tilläggslånet. Då amorterar du tilläggslånet med rak amortering under 10 års tid. På den äldre delen av bolånet behåller du dina befintliga amorteringsvillkor. Om din första lånedel är från före 1 juni 2016 omfattas den inte av något amorteringskrav. Om du däremot tog första lånedelen efter 1 juni 2016 och redan har ett befintligt amorteringskrav för den kommer det amorteringskravet och alternativregeln att gälla samtidigt.

Exempel: Du utökar ditt befintliga bolån med ett tilläggslån på 200 000 kr. Tilläggslånet ska du amortera av på 10 år enligt alternativregeln. Du kommer då att betala 1667 kronor per månad i amortering för tilläggslånet (200 000 kronor / 120 månader = 1 667 kronor / månad). Efter tio år kommer du att ha amorterat av ditt tilläggslån.

Väljer du att amortera tilläggslånet enligt huvudregeln kommer du att omfattas av de ordinarie amorteringskraven och amortera 0–3% beroende på belåningsgrad samt inkomst. Läs mer om amorteringskraven här.

Alla